Blog > Cheque Digitalización COVID-19

Cheque Digitalización COVID-19

Cheque Digitalización COVID-19

A Xunta de Galicia a través do Igape vén de publicar un paquete de axudas para facer fronte aos efectos da pandemia COVID-19.

1. OBXECTO DA AXUDA

Subvencionar proxectos para facer frente á situación creada polo COVID-19 mediante a implementación de tecnoloxías dixitais: 

Tiendas on-line: Integración de sistemas de comercio, mellora dos catálogos de produtos, etc 

Solucións de atención remota 

Sistemas de catálogos efímeros

Sistemas de balizas

Cartelería electrónica

Sistemas de xestión «Low code automation»

Licenzas de software

Subscrición a software como servizo 

Colaboracións externas encamiñadas á adaptación dos sistemas dixitais e ao seu adestramento 

2. REQUISITOS

– O prazo de execución dos proxectos vai dende o 14 de marzo ata o 15 de novembro de 2020.

– Proxectos de entre 1.500 e 12.000 euros de gasto subvencionable

3. CONTÍA DA AXUDA

Axuda do 80 % da inversión

MÁX. 9.600 € subv

Inversión mínima: 1.500 €

Inversión máxima: 12.000 €

ANTICIPO = 50% sen presentación de garantías concedido automáticamente coa resolución positiva sen máis trámite.

4. BENEFICIARIOS

MICROPYMES incluindo AUTÓNOMOS 

SECTORES hostelería, comercio ao detalle, transporte, perruquerías e estética persoal,academias de formación, talleres de automoción. 

Entidades de economía social que sexan PEME.

Asociacións empresariales, clusters, colexios profesionais ou cámaras.

EXCLUÍDAS: entidades adicadas aos sectores da pesca e da acuicultura e das entidades adicadas á producción primaria de produtos agrícolas.

5. Prazo de Solicitude e Criterios de Concesión

Subvencións en réxime de competencia non competitiva.

Por orde de chegada ata agotar o crédito.

En Kuzunguka estudamos a situación da tua empresa e asesorámoste no desenvolvemento dun proxecto para adatar o teu negocio a esta nova situación de mercado. 

Podes contactar conosco:

Por teléfono nos números 886114119 ou 657935450

Enviando un mail: info@kuzunguka.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Entradas relacionadas